top of page

OBRÁZKY SERIES "DEPLOY" (CZECH)

Výchozím bodem je figura. Otázky, které mě zaměstnávají, se týkající různých úrovní vnímání: „Co doopravdy vidím na svém protějšku?“

 

My všichni jsme stále obklopeni „obrazy“, naše vidění je jimi utvářeno. Avšak lidské oko nedokáže v jednom okamžiku vnímat na protějšku všechno. Zatímco fotografie dokáže ostře zobrazit každou část těla současně, je snímání oka v porovnání s ní spíš bodové.

 

Souběžně s tím existuje také vnímání nad rámec vidění. Díky tomu je možné v několika sekundách odhadnout neznámého člověka, vytvořit si celkový dojem, dokonce první psychogram, neboť naše tělo zrcadlí vnitřní život každého.

Ke každému bytí navíc patří pohyb a změna. Vzpomínka na předchozí, minulý okamžik spojuje náš mozek s přítomností. Proto je v prožívání osoby možné cítit i její křehkost a pomíjivost.

Náš život se skládá z prchavých okamžiků, vše se pohybuje a stále se mění. Jsme pomíjiví, každý okamžik je efemérní a trvalost je možná jen proto, že tento okamžik pevně zachytíme duchem a že si můžeme vzpomenout na to, co minulo. Avšak bytí, existence je právě toto nepřesné a nedefinovatelné. Osoby jsou více než jen to, co je zjevné, což se pokouším vědomě zobrazit na svých obrazech.

 

Přitom se vědomě omezuji na jedinou postavu. Nechci totiž divákovi vyprávět žádný příběh, a také nemá být odváděn od sebe sama, ale má být se sebou přímo konfrontován – což se dá přirovnat k zrcadlení.

 

 

„To, co je na tomto světě rozhodně charakteristické, je jeho pomíjivost“ Franz Kafka

 

Regina Nieke, 2017

Untitled (Unfold 4) 2016 acrylic/ oil on cotton 100x80cm
Untitled (Unfold 5) 2016 acrylic/ oil on cotton 100x80cm
Untitled (Unfold 6) 2016 acrylic/ oil on cotton 100x80cm

© Regina Nieke / reginanieke@mail.com

  • Tumblr Saubere Grau
  • Facebook Saubere Grau
  • Instagram Social Icon
bottom of page